مقایسه املاک

مقایسه
تنها قادر به مقایسه 4 ملک هستید، ملکهای بیشتر جانشین اولین ملک در لیست خواهند شد.

مشاوران

متخصص در زمینه اجاره و فروش املاک صنعتی سوله زمین انبار کارخانه های صنعتی جاده قدیم و مخصوص کرج . شهرک های صنعتی و کلیه مناطق صنعتی اطراف تهران